پروفایل هنرمند
  • زهرا
  • از تهران
  • تهران

در سال ۱۳۸۲ در رشته گرافیک دیپلم خود را گرفتم و سپس در کنار داشگاه به یادگیری خیاطی و تکه دوزی پرداختم. به نظر من یکی از بهترین لذتهای زندگی خلق یک اثر هست، حالا میتونه خلق اثر با کمک رنگ و کاغذ ، نخ و سوزن، ادویه و مواد خوراکی یا هر وسیله دیگه ای باشه.

مهارت های من::
  • تکه دوزی
  • خیاطی
  • دوخت با دست
  • گلدوزی
  • 3 آموزش
  • 5دست ساخته
  • 5دنبال کننده
برخی از الگو / آموزش های من:
برخی از دست ساخته های من: